Alias To Reason
blowjob (0) fellatio (2232) Word Choice
chip (0) microchip (239) Same
dq3 (0) dragon_quest_iii (2) Expanded
dq4 (0) dragon_quest_iv (4) Expanded
dragon_quest_3 (0) dragon_quest_iii (2) Numerals
final_fantasy_7 (0) final_fantasy_vii (168) Numerals
final_fantasy_8 (0) final_fantasy_viii (23) Numerals
final_fantasy_9 (0) final_fantasy_ix (21) Numerals
izayoi_sakuya (0) sakuya_izayoi (125) Same
kaenbyou_rin (0) rin_kaenbyou (7) Same
kagiyama_hina (0) hina_kagiyama (8) Same
kaku_seiga (0) seiga_kaku (14) Same
kamishirasawa_keine (0) keine_kamishirasawa (17) Same
kara_no_kyoukai (0) the_garden_of_sinners (5) English
kazami_yuuka (0) yuuka_kazami (18) Same
kirisame_marisa (0) marisa_kirisame (89) Same
kochiya_sanae (0) sanae_kochiya (40) Same
komeiji_koishi (0) koishi_komeiji (33) Same
inaba_tewi (0) tewi_inaba (20) Same
illithid (0) mind_flayer (77) Same